Verwijzers

Introductie

Inhoud van de begeleiding

De coaching is erop gericht het functioneren van studenten tijdens hun studietijd te verbeteren.  Ik kan hen ondersteunen bij het  plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken en het structureren van hun week. 

Doordat ik zelf ervaring heb als autistische student en onderzoeker kan ik ook coachen bij de studie zelf. Ik kan bijvoorbeeld coachen bij de overgang van school naar universiteit, groepswerk, scripties of stages. Daarbij bemiddel ik tussen de student en de studie. 

Ik kom graag in contact met potentiële verwijzers om eens kennis te maken en/of om een korte presentatie te geven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ouders, studieadviseurs, decanen, (studenten)psychologen en (thesis) begeleiders.

Veel studenten met autisme zijn nog niet in beeld bij de GGZ. Als zij tijdens hun studie voor het eerst tegen problemen aanlopen zullen zij eerst aankloppen bij de universiteit. Ik vind het daarom belangrijk dat er binnen de RUG kennis is van autisme en autisme organisaties.

Presentatie (45 min.)

Ik kom graag langs om kennis te maken en een presentatie te geven. In deze presentatie vertel ik aan de hand van de ervaringen van mij en andere autistische studenten wat voor kennis over autisme belangrijk is voor een goede begeleiding.

Neem contact op

Via het formulier, e-mail of telefoon.

Ik reageer binnen 24 uur.
Klik Hier

Voor wie?

Ik geef uitsluitend begeleiding aan studenten met autisme aan de RUG. 

Ik kan geen begeleiding bieden aan studenten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor mij (denk aan suïcidaliteit of agressie) of die in een acute psychiatrische crisis zitten (psychose of ernstige depressie).

Mijn begeleiding valt onder maatschappelijke ondersteuning (wmo). Ik werk alleen vanuit PGB, niet vanuit ZIN. Betaling door de student zelf of diens ouders is natuurlijk ook mogelijk. 

Ik ben op dit moment niet in staat om begeleiding te bieden die valt onder de wet langdurige zorg (wlz). 

Koop een kort traject in

Langer traject