Bachelor studenten met autisme

Kort

Inhoud van de coaching

De coaching is erop gericht je alledaagse functioneren gedurende je studietijd te verbeteren.  Ik kan je ondersteunen bij het  plannen van je activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken en het structureren van je week. 

Doordat ik zelf ervaring heb als autistische student en onderzoeker kan ik ook met je meedenken over dingen waar je tegen aanloopt in je studie zelf. Ik kan je bijvoorbeeld coachen bij de overgang van school naar universiteit, groepswerk, of bij je bachelor thesis. 

We werken samen aan rust en overzicht. Denk bijvoorbeeld aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Of een goed overzicht over wat er van je verwacht wordt. Het doel is daarbij dat je steeds zelfstandiger wordt en meer regie krijgt. Zo kom je verder met je autisme.

Voor wie?

Ik geef uitsluitend begeleiding aan studenten met autisme aan de RUG. 

Ik kan geen begeleiding bieden aan studenten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor mij (denk aan suïcidaliteit of agressie) of die in een acute psychiatrische crisis zitten (psychose of ernstige depressie).

Mijn begeleiding valt onder maatschappelijke ondersteuning (wmo). Ik werk alleen vanuit PGB, niet vanuit ZIN. 

Ik ben op dit moment niet in staat om begeleiding te bieden die valt onder langdurige zorg (wlz). 

Praktisch

Wat kun je concreet verwachten?

(Klik op een oranje titel om de uitgebreidere informatie te lezen over de begeleiding.)

Je meld je aan via het formulier of via e-mail. Ik reageer meestal binnen 24 uur. Dan stel ik een datum en tijd voor om elkaar te spreken.

Je mag gerust iemand meenemen die je goed kent en die je vertrouwt. 

Het adviesgesprek houd ik bij voorkeur in mijn spreekkamer. Ik kan je beter leren kennen als we elkaar de eerste keer niet via Teams spreken.  

Het adres is: Lijsterweg 12 in Haren. Bij de deur staat een bordje met Verder met autisme. Zie dat bordje niet dan ben je waarschijnlijk bij de  Spoorlaan 12. Loop dan een stuk naar rechts 

Er is geen wachtkamer, dus zodra je aanbelt doe ik open en beginnen we. Het geeft niet als dat 5 minuten eerder is dan we hadden afgesproken. 

Ik check voor we beginnen of je ruimte hebt voor het gesprek en of er geen prikkels in de weg zitten, vanuit de omgeving of vanuit je zelf.

Tijdens het gratis adviesgesprek zal ik in kaart brengen wat je begeleidingsvraag is. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Ik heb hier geen oordeel over, maar als je zelf iets wilt veranderen denk ik graag met je mee.

Daarna kijken we samen naar verschillende levensgebieden, zoals studie, relaties, wonen en vrije tijd. Ik stel je vragen om te ontdekken of je ondersteuning wilt op deze gebieden.

Ik geef je op basis van het gesprek een eerste advies. Je moet het uiteindelijk zelf doen, maar ik kan wel meedenken en mogelijkheden aandragen. 

We maken tot slot een afspraak over het vervolg. Dat kan het advies zijn om een traject bij mij te starten. Dan vraag ik je hoe je dat zou kunnen financieren.  Het kan ook een doorverwijzing zijn naar een andere organisatie. Dan laten we het bij dit ene gesprek.

Maak nu een afspraak

Als je een traject bij mij wilt beginnen en de financiering is geregeld plannen we een intakegesprek. 

Ik vraag je welke informatie je als hebt over je diagnose. Mogelijk vraag ik je om aanvullende vragenlijsten in te vullen over prikkels en/of executieve functies. Autisme is breder dan dat, maar hier zijn goede vragenlijsten over en dat is een goed begin. We bespreken de uitkomsten en wat dit concreet betekent voor je dagelijkse functioneren in je studietijd. 

We maken samen een plan om aan je doelen te werken voor je studietijd. 

Als je wilt is het mogelijk om op een vaste dag en tijd af te spreken. Dit kan in Haren zijn of via Teams, of wisselend tussen beide.

Ik begin elk gesprek met de vraag of er naar aanleiding van de vorige keer iets is dat je wilt bespreken. En of er actuele dingen zijn waar je het over wilt hebben. Heb je niets of hebben we daarna nog tijd over dan werken we aan je lange termijn doelen. 

Het idee van coaching is niet dat ik oplossingen verzin voor je problemen, maar dat ik activerende vragen stel waardoor je zelf een oplossing kunt vinden. Het kan zijn dat ik je vraag om iets uit te proberen wat je niet gewend bent. Dit is dan een voorstel, waarbij je zelf bepaalt of je het gaat doen. Het kan zijn dat ik je vragen stel om je op een andere manier over jezelf of je omgeving te laten nadenken. Het antwoord komt uit jezelf, meteen of soms veel later nadat je er over na hebt kunnen denken.

Ik heb geen kant en klare antwoorden, maar weet wel wat mogelijk zou kunnen helpen. Of het bij jou ook werkt is een kwestie van uitproberen. 

Ik sluit elk gesprek af met het expliciet maken van wat er concreet uit het gesprek is gekomen en wat we voor de volgende keer afspreken.

Als je tussendoor een probleem hebt mag je me altijd een whatsapp bericht sturen. Dat werkt vaak beter dan dat je je achteraf moet proberen te herinneren wat je ook alweer dacht en voelde op dat moment. Ik reageer nog dezelfde dag.  Als dat nodig is kunnen we een afspraak maken om eerder te (video)bellen. 

Je kunt zelf op elk moment aangeven dat je met de begeleiding wilt stoppen. Het kan ook zijn dat ik je het voorstel doe om te stoppen, als ik merk dat je geen begeleiding meer nodig hebt.  We werken immers toe naar meer zelfstandigheid.