Mijn visie

Aandacht voor het individu

Ik heb zelf ook autisme. Ik ga er niet vanuit dat autisme zich bij jou op dezelfde manier manifesteert als bij mij. Ik geef trainingen over autisme en dan leer ik professionals dat ieder mens met autisme anders is. Ik wil ontdekken wie jij bent als unieke persoon en wat er met jou aan de hand is in het hier en nu.

Ik geloof dan ook niet in een standaardbenadering die voor iedereen hetzelfde is. Wat je zelf aangeeft en wat ik bij je zie is het uitgangspunt. Jij kent jezelf het beste en ik leer daarvan. Omgekeerd kan ik jou iets leren over autisme, vanuit mijn ervaring en kennis. 

Een holistische benadering

Ik heb onderzoek gedaan naar het werk van Leo Kanner en Hans Asperger, de eerste psychiaters die over autisme schreven. Van hen heb ik geleerd om naar autisme te kijken als een kenmerk van de hele persoon. Het staat niet los van je verdere functioneren, maar heeft daar voortdurend invloed op.

Ik kijk daarom naar alle levensgebieden die voor jou van belang zijn tijdens je studietijd. In mijn ervaring kun je pas goed studeren als je leven verder ook op orde is. Denk bijvoorbeeld aan een goede dagstructuur met afwisseling van inspanning en ontspanning. 

Verder komen met je autisme

Ik heb zelf lang gestudeerd met autisme. Dat heeft me geleerd dat je niet minder autistisch hoeft te worden om je doelen tijdens je studietijd te halen. Autisme is iets dat je hele leven bij je blijft. Autisme kan soms goede resultaten in de weg zitten, maar het kan ook een kracht kan zijn. 

Ik wil je helpen verder te komen mét je autisme.  Ik zal mijn ervaring en kennis inzetten om samen met jou te zoeken naar strategieën om met je autisme om te gaan. Je moet het uiteindelijk zelf doen, maar ik kan je wel structuur, richting en overzicht geven.